Embrace the NEXT

Spersonalizowane rozwiązania Salesforce, które przynoszą rezultaty

NEXELERO —  jako zaufany partner Salesforce wspieramy rozwój biznensu . Optymalizujemy, personalizujemy i przekształcamy Twój CRM, zwiększając produktywność i wzrost.NEXELERO —  jako zaufany partner Salesforce wspieramy rozwój biznensu . Optymalizujemy, personalizujemy i przekształcamy Twój CRM, zwiększając produktywność i wzrost.

Kodeks Postępowania NEXELERO

1. Wprowadzenie

Ten Kodeks Postępowania dotyczy wszystkich pracowników, kontrahentów i dyrektorów NEXELERO. Celem tego kodeksu jest dostarczenie wytycznych dotyczących profesjonalnego zachowania i podejmowania decyzji zgodnie z misją, wartościami i celami naszej firmy.

2. Szacunek i Sprawiedliwość

Zobowiązujemy się do promowania miejsca pracy, w którym każdy jest traktowany z godnością i szacunkiem. Dyskryminacja, nękanie i mobbing nie będą tolerowane. Wierzymy w równość i sprawiedliwość, a wszystkie decyzje dotyczące zatrudnienia będą oparte na zasługach, kwalifikacjach i zdolnościach.

3. Integralność i Uczciwość

Od wszystkich pracowników NEXELERO oczekuje się działania z uczciwością i integralnością. Obejmuje to unikanie konfliktów interesów, zachowanie poufności wrażliwych informacji i zgłaszanie wszelkiego nieetycznego zachowania.

4. Przestrzeganie Prawa i Regulacji

W NEXELERO prowadzimy naszą działalność zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi prawami, regulacjami i standardami. Jakiekolwiek nielegalne działania lub niezgodności muszą być natychmiast zgłoszone.

5. Bezpieczeństwo w Miejscu Pracy

Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy w NEXELERO. Wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za utrzymanie bezpieczeństwa w miejscu pracy, w tym zgłaszanie wszelkich niebezpiecznych warunków lub incydentów.