Zgoda na Przetwarzanie Danych

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Nexelero, adres: ul. bp. Józefa Sebastiana Pelczara 2/66A, 35-312 Rzeszów, NIP: 5170210377, REGON:180896229, zwanego dalej „Firmą”, dla potrzeb realizacji marketingu bezpośredniego własnych produktów oraz usług.

Podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub usunięcia.


Aby wycofać zgodę, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem [email protected]


Podaję swoje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zostałem/am poinformowany/a o prawie wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.